Thema: Evaluatie

Hoe zorg je dat je te weten komt of al je harde werk geloond heeft? Daar gaat het om in de laatste fase van je les. In de evaluatiefase controleer je of je je leerdoelen behaald hebt. Hoe doe je dit? En op welke manieren kun je dit doen. Het is daarbij ook belangrijk om na te gaan of je je eigen doelen behaald hebt. In dit onderdeel lees je over het ontvangen van en het openstaan voor feedback.

Bekijk de casussen van dit thema voor tips & advies

Hoe ga ik het beste om met feedback?

Feedback ontvangen kan lastig zijn. Mensen vatten feedback regelmatig op als kritiek en schieten dan in de verdediging. Ga ervan uit dat feedback altijd gegeven wordt vanuit goede bedoelingen. Iedereen heeft zijn eigen opvattingen en [...]