Home>>Evaluatie>>Hoe ga ik het beste om met feedback?

Casus

Hoe ga ik het beste om met feedback?

Voorbeeld uit de praktijk

Als tutor had ik een nare ervaring met de klassendocent. Ik had een les voorbereid die niet zo lekker liep. Toen ik de dag erna terugkwam op de school voor een nieuwe les kwam de docent naar me toe.

“Het viel me op dat je veel dezelfde opdrachten gebruikt.”

“Misschien zou je meer kunnen afwisselen zodat je de aandacht van de leerlingen beter vasthoudt.” Mijn leerlingen hadden duidelijk geklaagd dat ze de les saai vonden, bij hun docent. Dit vond ik erg jammer, ik vond de feedback niet terecht want ik had juist mijn best gedaan op de opdrachten. Verder had ik graag gehad dat de leerlingen dit aan mij verteld hadden in plaats van aan hun docent. Ik voelde me gecontroleerd en belachelijk gemaakt. Ik heb een stamelend antwoord gegeven aan de klassendocent en ben toen mijn les gaan geven. Ik voelde me er helemaal niet goed bij.

Tips

  • Ga uit van de goede bedoelingen van de feedbackgever

  • Bekijk de feedback kritisch

  • Wees je bewust van de keuzes die je maakt

Advies bij deze casus

Feedback ontvangen kan lastig zijn. Mensen vatten feedback regelmatig op als kritiek en schieten dan in de verdediging. Ga ervan uit dat feedback altijd gegeven wordt vanuit goede bedoelingen. Iedereen heeft zijn eigen opvattingen en ideeën over alle onderwerpen, dit willen ze graag delen. Reageer dan ook kalm en vriendelijk op de tips die je ontvangt.

Dit betekent niet dat je het overal mee eens hoeft te zijn of dat alle gegeven feedback opbouwend bedoeld is. Zorg dat je de keuzes die je maakt goed kunt onderbouwen, zodat je open gesprekken aan kunt gaan over de observaties van de feedbackgever. Dit kan de klassendocent zijn, een ouder, een medetutor of een leerling. Wanneer er daadwerkelijk kritiek gegeven wordt op een nare manier, kun je dat terugkoppelen. Voel je je niet meer prettig in de situatie waarin je je bevindt? Deel dan vooral je ervaring met iemand anders.

Wanneer je opbouwende feedback hebt ontvangen is het de kunst om te kijken wat je ermee kan.

Bekijk de feedback kritisch. Wat werd er gezegd? Hoe heb ik dit zelf ervaren? Ben ik het eens met de feedback en wat wil ik toepassen? Op deze manier kan feedback erg nuttig zijn voor je ontwikkelproces. Vraag vooral ook bewust om feedback. Vraag je leerlingen hoe ze de les of de opdracht vonden. Met de antwoorden hoef je niet persé iets te doen, maar ze kunnen erg bruikbaar zijn. Wanneer je niet begrijpt waar bepaalde feedback vandaan komt is het ook belangrijk om het gesprek aan te gaan. Goede communicatie is noodzakelijk.

Verder lezen:

Lees ook deze casussen