Home>>Lesuitvoering>>Hoe stel ik mijn leerlingen op hun gemak?

Casus

Hoe stel ik mijn leerlingen op hun gemak?

Voorbeeld uit de praktijk

Ik begon mijn tutormoment enthousiast. Ik had leuke oefeningen bedacht en had er zin in. Ik had eerdere uurtjes gehad met dit groepje en het ging altijd erg soepel. Ook deze les begon goed. Er werd over het algemeen positief gereageerd op mijn les en de leerlingen deden hun best. Eén leerling deed echter maar half mee met de opdrachten en sloeg demonstratief haar armen over elkaar wanneer ik aan het praten was. Toen ik haar vroeg wat er aan de hand was kwam het hoge woord er uit:

‘Zo doen we het normaal nooit!’

Vervolgens noemde ze dat haar meester hele andere opdrachten gaf en heel anders uitlegde. Ik zei dat ze het gewoon moest proberen en probeerde haar om te praten maar ze bleef mokkend zitten. Ik ben maar verder gegaan met de andere leerlingen.

Tips

  • Wees transparant naar je leerlingen toe

  • Benader gedrag positief en met begrip

  • Houd ruimte voor de eigen inbreng van leerlingen

Advies bij deze casus

Mensen zijn gewoontedieren en kinderen vormen daar geen uitzondering op. In het begin wilde de leerling misschien haar best nog wel voor je doen, maar nu verlangt ze naar het vaste ritme en de manier van lesgeven van haar docent.

Als tutor ben je er in de eerste plaats om leerlingen te begeleiden bij hun intellectuele ontwikkeling.

Maar je hebt meerdere rollen. Je bent er ook om de leerlingen op hun gemak te laten voelen, om een groepje succesvol te laten samenwerken en om net dat ene uitgelegd te krijgen waar een leerling zo mee worstelt. In deze casus gaat het om het inzetten van de rol van gastheer. Het welkom en veilig laten voelen van je leerlingen is een goede basis voor een succesvolle les.

De leerling deed in de eerdere les goed mee, ze is dus zeker gewillig. Ook voelt ze zich veilig genoeg bij jou en in het groepje om te zeggen wat ze vindt. Ze geeft ongemak aan. Dat is niet gek, het is voor iedereen een nieuwe, andere situatie. Ze is open naar de tutor en ze spreekt zich uit. Wees vooral ook open terug. Leg uit waarom je gekozen hebt voor een bepaalde opdracht en vertel wat je er mee hoopt te bereiken. Blijf ook positief, je wilt de leerling tenslotte motiveren om mee te doen. Vertel dat je je best hebt gedaan om leuke, leerzame activiteiten te vinden, leg uit dat je hoopt dat de informatie zo beter blijft hangen.

Zo creëer je vertrouwen en duidelijkheid bij je leerlingen.

Vraag ook naar de eigen inbreng van de leerlingen. ‘Wat zou jij leuk vinden om te doen? Wat zou je anders doen als jij tutor was?’ De leerlingen voelen zich zo gehoord en zijn betrokken bij hun eigen leerproces. Voor leerlingen die hulp krijgen van een tutor is een beetje extra zelfvertrouwen altijd op zijn plaats. Verder weet jij meteen wat meer over je leerlingen en dat scheelt tijd in het voorbereiden, dubbele winst dus.

Lees ook deze casussen