Home>>Lesvoorbereiding>>Hoe begin ik mijn les?

Casus

Hoe begin ik mijn les?

Voorbeeld uit de praktijk

Ik geef mijn leerlingen nu al een paar weken les. We hebben het erg leuk en doen veel spellen en puzzels. Ik heb het idee dat ze echt vooruitgaan met wat ze leren en dat ze het leuk vinden dat ik er ben. Soms sla ik de plank echter volledig mis. Gisteren behandelde ik verschillende dierengroepen en wilde ik de leerlingen dieren laten verdelen over de groepen ongewerveld en gewerveld.

De leerlingen keken me tijdens mijn uitleg met grote ogen aan.

Ze hadden hier nog nooit van gehoord. Ik ben de rest van de les bezig geweest met het uitleggen van deze begrippen en kwam niet toe aan mijn uitgekozen opdrachten. Vorige week had ik het over werkwoorden en gaven mijn leerlingen aan dat ze de les supersaai en makkelijk vonden. Het is elke keer weer een grote verrassing wat ze wel en niet weten.

Tips

  • Start je les met het ophalen van voorkennis

  • Koppel nieuwe informatie aan kennis die de leerling al bezit

  • Sluit aan bij de belevingswereld van de leerling

Advies bij deze casus

Een belangrijk onderdeel van nieuwe dingen leren is het gebruik maken van onze voorkennis. Ons geheugen werkt optimaal wanneer we nieuwe kennis kunnen koppelen aan begrippen en zaken die we al kennen. Alle informatie hangt samen in een betekenissennetwerk. Wanneer dit netwerk aangezet wordt, bijvoorbeeld door het ophalen van voorkennis, is er een grotere kans dat nieuwe informatie blijft hangen dan wanneer deze zonder context genoemd wordt.

Het ophalen van voorkennis is erg handig om te weten wat je leerlingen al kunnen.

Het prikkelen van je leerlingen kun je op veel verschillende manieren doen. Je kan bijvoorbeeld een vraag stellen: ‘Welke soorten dieren kennen jullie? Weet je in welke groepen ze weleens worden opgedeeld?’. Je kan er ook voor kiezen om een kort filmpje te laten zien over het onderwerp, een klein quizje te maken of een discussie te starten naar aanleiding van een stelling. Aan de hand van de resultaten die je krijgt weet je op welk niveau je moet starten met uitleg, waar extra aandacht voor nodig is en wat je kunt overslaan of inkorten.

Het is handig om je les hiermee te beginnen. Het opfrissen van de voorkennis activeert je leerlingen en vergroot hun motivatie. Door met je opdrachten aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerling vergroot je ook nog eens de kans dat de informatie goed blijft hangen. Het is daarbij niet nodig om zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Maak gebruik van andere tutoren, de klassendocent en het internet. Wissel uit wat werkt en vraag ook aan je leerlingen hoe moeilijk of makkelijk ze de les vonden.

Lees ook deze casussen