Home>>Lesuitvoering>>Hoe motiveer ik al mijn leerlingen om mee te doen?

Casus

Hoe motiveer ik al mijn leerlingen om mee te doen?

Voorbeeld uit de praktijk

Ik geef al vier weken les aan een klein groepje. Drie van de leerlingen vinden alles wat ik ze aanbiedt wel prima, maar één leerling vindt alles saai, stom of moeilijk.

Iedere keer weer zet hij zijn hakken in het zand.

Als ik hem dan uiteindelijk toch zo ver krijg om mee te doen is dat met een mokkend gezicht. Ik merk dat dit opstandige gedrag de andere kinderen ook onrustig maakt, en ik krijg bijna nooit alles behandeld wat ik voorbereid had.

Tips

  • Maak ruimte om een band op te bouwen met je leerlingen.

  • Zorg dat je leerlingen uit opdrachten kunnen kiezen.

  • Pas je informatie aan op het niveau van je leerlingen.

Advies bij deze casus

Motivatie komt van binnenuit en van buitenaf. Als tutor kun je extern heel hard je best doen, maar de meest succesvolle les wordt gegeven aan leerlingen die zelf gemotiveerd zijn. Om leerlingen te motiveren zijn drie onderdelen erg belangrijk. Dit zijn relatie, autonomie en competentie. Zorg voor een goede sfeer in het groepje.

Vraag eens naar het weekend van de leerlingen, of stel een vraag over hun toekomst.

Keuzevrijheid binnen afgebakende grenzen kan ervoor zorgen dat leerlingen sneller en gemotiveerder aan de slag gaan. Geef bij begrijpend lezen eens twee verschillende teksten en laat ze kiezen. Of geef één rekenopdracht voor op de computer en één voor op papier. Achteraf kunnen de leerlingen elkaar vertellen wat ze hebben geleerd. Verder is het heel belangrijk dat je de leerlingen informatie aanbiedt die net een stapje moeilijker is dan wat ze al kunnen. Dit geeft ze uitdaging zonder ze te ontmoedigen. Met simpele korte testjes, bijvoorbeeld 5 oefensommen, kun je erachter komen wat het niveau van je leerlingen is.

Lees ook deze casussen