Home>>Evaluatie>>Hoe weet ik dat mijn leerlingen me kunnen volgen?

Casus

Hoe weet ik dat mijn leerlingen me kunnen volgen?

Voorbeeld uit de praktijk

Ik vind het tutor zijn ontzettend leuk en ik bedenk altijd veel verschillende oefeningen en spellen. Ik lees veel over mijn lesstof en probeer alles op verschillende manieren over te dragen op mijn leerlingen. In mijn lessen ben ik hierdoor soms wat gehaast en chaotisch. Ik wil snel door met mijn opdrachten als ik denk dat de leerlingen klaar zijn, want ik wil wel graag alles behandelen.

Mijn leerlingen worden dan onrustig van mij.

Ze begrijpen me dan niet als ik iets uitleg. Soms heb ik het idee dat ik mijn leerlingen niets leer en ik ze alleen maar leuke spelletjes aanbied. Ik vind het belangrijk dat we het leuk hebben samen, maar het leren is voor mij wel de hoofdzaak.

Tips

  • Controleer tijdens je les of de informatie is aangekomen

  • Zorg dat je reactie krijgt van alle leerlingen

  • Pas je aan het tempo van je leerlingen aan

Advies bij deze casus

Evalueren kan je veel handvatten geven voor je lessen en de omgang met je leerlingen. In een ander stukje werd al geschreven over evalueren in de laatste fase van je les. Tussentijds evalueren is echter net zo belangrijk.
Met tussentijds evalueren voorkom je dat je gaat voorlopen op het tempo van je leerlingen. Kort vragen of er nog vragen zijn is al een vorm van tussentijdse evaluatie. Ook in je werkvormen kun je evaluatie inbouwen. Voeg bijvoorbeeld een wedstrijdelement toe of laat de leerlingen zelf een opdracht maken of uitleggen.

Het leren zelf is geen zichtbaar proces,

Als tutor zul je het moeten doen met de resultaten van je leerlingen. Door deze resultaten af en toe bewust op te roepen weet je zeker dat de leerlingen je nog volgen en dat de door jou aangeleerde stof is aangekomen. Merk je dat je leerlingen een onderdeel nog niet helemaal onder de knie hebben? Besteed dan nog wat meer aandacht aan dit stukje. Zorg dat je bij elk doel en bij elke werkvorm een controleerbare factor invoegt, anders wordt het erg moeilijk om te achterhalen wat je leerlingen hebben geleerd.

Een valkuil bij deze controle is het overslaan van de wat rustige leerlingen. Een leerling die knikt op de vraag of hij alle stof begrepen heeft, kan dat heel goed doen uit onzekerheid. Dit kun je makkelijk voorkomen door een open vraag te stellen of een opdrachtje te geven waar de leerling de stof wel voor moet begrijpen. Wees je bewust van deze leerlingen en zorg dat je ieders leerproces controleert. De extravertere leerlingen laten namelijk sneller zelf wel merken of ze iets wel of niet begrijpen.

Lees ook deze casussen