Home>>Evaluatie>>Hoe weet ik wat mijn leerlingen geleerd hebben?

Casus

Hoe weet ik wat mijn leerlingen geleerd hebben?

Voorbeeld uit de praktijk

Vorige week gaf ik rekenen aan mijn tutorgroep, en daarna een les in spelling. Voor vandaag had ik weer een rekenles voorbereid waarin we verder zouden gaan met breuken.

De lessen sloten naar mijn idee goed op elkaar aan.

Deze les was iets moeilijker dan de vorige, maar die was prima verlopen dus ik had er vertrouwen in dat het goed moest komen. Aan het begin van de les vroeg ik of de leerlingen nog wisten wat we de vorige rekenles hadden gedaan. Ik liet plaatjes van de opdracht zien om hun geheugen op te frissen. De leerlingen bleven alleen erg stil. Toen ik doorvroeg bleek dat ze het helemaal niet zo goed begrepen hadden en dat ze de opdrachten erg moeilijk hadden gevonden. Ik heb de opdrachten van de vorige les daarom maar nog een keer met ze doorgenomen

Tips

  • Benoem je doelen aan het einde van de les

  • Controleer je doelen aan het einde van je les

  • Maak ruimte voor feedback in je les

Advies bij deze casus

Het belang van evaluatie komt goed naar voren in deze casus. Een lessenserie bedenken is al een hele uitdaging, maar het goed laten aansluiten op het niveau van je leerlingen maakt het nog een stapje moeilijker. Doelgericht werken geeft je meer inzicht in het studiesucces van je leerlingen. Maar om het effect hiervan te ervaren is het wel handig om alle stappen te volgen.

Na het opstellen van je doelen is het nodig om ze te controleren.

Goed geformuleerde doelen zijn het halve werk van een goede evaluatie. Zijn mijn leerdoelen behaald? De laatste fase van de les wordt weleens de evaluatiefase genoemd. Deze is precies met dit doel bedacht. In de laatste momenten van je les neem je de tijd om te controleren of de informatie die je hebt willen aanleren is aangekomen. Hier zijn verschillende werkvormen voor te bedenken. Toetsen is hier een klassiek voorbeeld van. Een makkelijke manier is het stellen van vragen. Bas, vertel eens hoe ik deze breuk moet oplossen? Amira, welke drie tekstsoorten hebben we vandaag behandeld?

Zorg ook dat er ruimte is voor vrije feedback. Willen jullie nog iets kwijt over de les? Wat zou ik anders kunnen doen? Op deze manier voelen de leerlingen zich gehoord en dat versterkt de vertrouwensband met je leerlingen. Deze evaluatiefase heb je nodig om goed te kunnen reflecteren op je les. Wat je dan weer nodig hebt om je nieuwe les te kunnen bedenken. Het geeft je inzichten in de voortgang van je leerlingen en jouw keuzes binnen de les.

Lees ook deze casussen