Home>>Lesdoelen>>Hoe werk ik doelbewust?

Casus

Hoe werk ik doelbewust?

Voorbeeld uit de praktijk

Ik gaf een les begrijpend lezen aan vijf leerlingen. Ik had doelen gemaakt en oefeningen voorbereid. Ik vertelde mijn leerlingen wat we gingen doen vandaag. “Vandaag gaan we leren begrijpend lezen”. Ik gaf uitleg over tekstsoorten en de leerlingen gingen actief aan de slag met de informatie en de oefeningen. Aan het einde van de les pakte ik het doel er weer even bij:

“Jullie kunnen nu begrijpend lezen!”

“Volgende week gaan we hiermee verder en daarna richten we ons een paar weken op rekenen.” Ik werd verbaasd aangekeken door een leerling. “Als we het al kunnen, dan hoeven we er volgende week toch niet mee verder?” Een andere leerling fluistert naar zijn buurman “Ik vond het best nog moeilijk vandaag, ik kan helemaal niet begrijpend lezen.”

Tips

  • Maak je doelen specifiek  

  • Maak je doelen controleerbaar  

  • Maak je doelen realistisch 

Advies bij deze casus

Het maken van goede leerdoelen is een hele kunst. Het is belangrijk om je af te vragen wat je wil bereiken met je doel. Wees hier vooral specifiek in. ‘Ik wil dat mijn leerlingen leren begrijpend lezen’ klinkt misschien heel idealistisch, maar hoe weet je of het doel behaald is? ‘Ik wil dat mijn leerlingen drie tekstsoorten kunnen onderscheiden’ is al een stuk gedetailleerder. Je weet nu dat je deze drie tekstsoorten gaat behandelen in je les.

Wanneer doelen behaald moeten worden is het ook handig dat je kunt controleren of dit gelukt is. Zoals net genoemd werd is dat bij het eerste doel lastig. Want waar meet je ‘begrijpend lezen’ aan? Je kunt je voorstellen dat je bij het tweede doel met wat makkelijke vragen snel kunt achterhalen of de leerlingen de verschillende tekstsoorten kunnen benoemen. Je doelen worden nog makkelijker controleerbaar als je er een deadline aan toevoegt: ‘Aan het einde van de les onderscheiden de leerlingen drie verschillende tekstsoorten’.

Verder is het belangrijk om realistisch te blijven en goed aan te sluiten bij de beginsituatie.

Voor een leerling in groep zeven die veel moeite heeft met rekenen is het volgende doel misschien iets te hoog gegrepen in één les. ‘Aan het einde van de les gebruiken de leerlingen breuken en decimale getallen en kunnen zij hun onderlinge samenhang beschrijven’. Denk niet te groot, breek je doelen op in overzichtelijke brokjes en zorg dat je ze kunt controleren. Een klein, specifiek doel is ook sneller behaald en dat is goed voor het zelfvertrouwen van je leerlingen.

Lees ook deze casussen